JUDr. Bc. Jiří Trnka

JUDr. Bc. Jiří Trnka, Ph.D.

Jiří Trnka je společníkem a jednatelem JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář. Vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je tak bakalářem veřejné správy, kde má i praktické zkušenosti. Specializuje se na oblast trestního práva, správního práva, pracovního práva a práva veřejných zakázek.

trnka@jtlegal.cz
Tel. 773 743 975
 
Mgr. Eva Nováková

Mgr. Eva Nováková

Mgr. Eva Nováková je spolupracujícím advokátem JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář. Vystudovala právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na oblast obchodního, občanského a pracovního práva, v nichž má i několikaleté praktické zkušenosti.

novakova@jtlegal.cz
Tel. 725 059 483
 
Mgr. Adam Smrčka

Mgr. Adam Smrčka

Mgr. Adam Smrčka je spolupracujícím advokátem JT LEGAL s.r.o., advokátní kancelář. Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na poskytování právních služeb v odvětví obchodního a občanského práva. Praktické zkušenosti má zejména v oblasti zakládání a řízení obchodních korporací a spolků, právních vztahů k nemovitostem, smluvního práva a vymáhání pohledávek.

smrcka@jtlegal.cz
Tel. 777 118 917