K souběhu funkce obchodního ředitele a člena statutárního orgánu společnosti

K souběhu funkce obchodního ředitele a člena statutárního orgánu společnosti

Rozhodovací praxí byla podrobněji vymezena možnost statutárního orgánu být současně zaměstnán ve společnosti, konkrétně souběh s funkcí obchodního ředitele. Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 496/2014 ze dne 24. 2. 2015 konstatoval, že takový souběh je za určitých okolností možný.

V daném případě bylo vnitřními předpisy jednoznačně vymezeno, jakou činnost vykonává místopředseda představenstva obchodní společnosti a jakou činnost vykonává obchodní ředitel, přičemž obchodní ředitel byl odpovědný generálnímu řediteli a nikoliv přímo představenstvu obchodní společnosti. Za těchto okolností (když popis jednotlivých funkcí byl zcela odlišný a ani částečně se nepřekrýval) Nejvyšší soud konstatoval, že tento souběh možný je.

 

Jde tak o určitý návod pro praxi, kdy se členem představenstva stane jeden ze zaměstnanců obchodní společnosti. Uvedené závěry však zřejmě nelze aplikovat v případě společnosti s jediným členem představenstva.