Nejvyšší správní soud se postavil na stranu příjemce dotace.

Nejvyšší správní soud se postavil na stranu příjemce dotace.

Rozsudkem ze dne 28.2.2014 č.j. 5 Afs 90/2012 se Nejvyšší správní soud postavil – při nejasném či nejednoznačném stanovení podmínek čerpání dotace ze strany poskytovatele dotace – na stranu příjemců dotací. Nelze tedy nejasnosti ve stanovených podmínkách či důvodech uplatnění sankčního odvodu klást k tíži příjemce finanční podpory (dotace).

Stejně tak soud apeluje na zohledňování skutkových okolností dotačních řízení včetně individuálního posuzování každého případu, které upřednostňuje před ryze formalistickým posouzením. Rozhodnutí se týká také dodržování podmínek dotace z fondů Evropské unie.