Změny v novele o veřejných zakázkách

Změny v novele o veřejných zakázkách

Dne 6. 3. 2015 nabyla účinnosti novela (č. 40/2015 Sb.) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Jako nejpodstatnější se jeví změny týkající se rozšíření připuštění rozsahu víceprací z 20 % na 30 % původní hodnoty veřejné zakázky, opuštění jednoznačného zákazu použít k hodnocení veřejných zakázek některá kvalifikační kritéria, pokud mají zásadní dopad na plnění veřejné zakázky, opuštění povinnosti zrušit zadávací řízení v případě obdržení pouze jedné nabídky či novinek v přezkumném řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které by měly vést ke zrychlení tohoto řízení.