Zánik zákonného předkupního práva spoluvlastníků

Zánik zákonného předkupního práva spoluvlastníků

Ke konci roku 2014 zaniklo zákonné předkupní právo spoluvlastníků, kteří mají věc v podílovém spoluvlastnictví (mimo zemědělského nebo rodinného závodu). Takové zákonné předkupní právo bylo zakotveno v § 140 předchozího občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., avšak nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. již zákonné předkupní právo spoluvlastníků (až na výjimky) nezná.

21.04.15
Zobrazit více...
1 2